Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet.
Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene.


(søndagens kirkebønn)

 

MESSETIDER i St. Mikael menighet       /Hammerfest / Havøysund / Honningsvåg / Kjøllefjord 

Hvis ikke noe annet er oppgitt, er Messen i St Mikael kirke i Hammerfest 

Lørdag 4. februar, kl. 18.00 - Hl. Messe 

Søndag 5. februar
              kl. 10.00 - anledning til skriftemål
              kl. 10.35 - rosenkrans
              kl. 11.00 - Hl. Messe, etter Messen kommunion undervisning og barnekatekese

              kl. 17.15 - anledning til skriftemål
              kl. 18.00 - Hl. Messe

Mandag 6. februar, kl. 17.00 - Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)

Tirsdag 7. februar, vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
                    kl. 18.00 - Hl. Messe

Onsdag 8. februar, kl. 17.00 - Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)

Torsdag 9. februar 
                         Kjøllefjord - kl. 16.00 - kofirmant undervisning; kl. 17.00 - Hellig Messe
                         Hammerfest - ingen Hl. Messe

Fredag 10. februar, kl. 18.00 - Hl. Messe

Lørdag 11. februar, kl. 18.00 - Hl. Messe

Søndag 12. februar
                 kl. 10.00 - anledning til skriftemål
                 kl. 10.35 - rosenkrans
                 kl. 11.00 - Hl. Messe, etter Messen ungdomskatekese

                 kl. 17.15 - anledning til skriftemål
                 kl. 18.00 - Hl. Messe* Hverdager – med forbehold om endringer.

Anledning til skriftemål før og etter Messe
                                       (søndag fra kl. 10.00 til kl. 10.30 og fra kl. 17.15 til kl. 17.45)
og til hver annen tid etter avtale med presten

5. februar - 5. søndag i det alminnelige kirkeår

Matt 5, 13-16 

Norsk

På den tid sa Jesus til disiplene sine:

«Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hva skal da kunne gi det kraften tilbake? Nei, da duger det ikke til annet enn å kastes utenfor og bli tråkket ned av folk.

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. En tenner heller ikke et lys for å sette det under et kjørel; nei, det setter man i en stake, så det lyser for alle i huset. La da deres lys skinne slik for menneskene, at de ser de gode gjerninger dere gjør og priser deres Far, han som er i himlene.»

 Engelsk

Jesus said to his disciples: "You are the salt of the earth. But if salt becomes tasteless, what can make it salty again? It is good for nothing, and can only be thrown out to be trampled underfoot by men.
You are the light of the world. A city built on a hill-top cannot be hidden. No one lights a lamp to put it under a tub; they put it on the lamp-stand where it shines for everyone in the house. In the same way your light must shine in the sight of men, so that, seeing your good works, they may give the praise to your Father in heaven."

Polsk

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już
nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".

Helgeners minnedager

3. februar - Den hellige Ansgar (801-865)                  
                        Nordens apostel. Skytshelgen for Skandinavia. 

[...] 

På denne tiden hadde paven gjort erkebiskop Ebo av Reims til legat for Norden, og han forkynte evangeliet i Danmark fra 823, men uten nevneverdig resultat.

[...]

På oppdrag av synoden i Ingelheim dro Ansgar i 827 til Jylland. Med seg hadde han munken Aubert, og beskyttet av kongen forkynte de evangeliet og grunnla en liten gutteskole i Hedeby (det senere Slesvig). Forkynnelsen fikk straks suksess, og mange ble omvendt. Men kong Harald ble fordrevet igjen året etter; Autbert ble syk og måtte føres tilbake til Corvey, hvor han døde ved påsketider 829. Ansgar vendte også tilbake til klosteret, og han tok med seg flere av de nyomvendte for at de skulle få utdannelse i Corvey og i andre klostre i nærheten.

[...]

Imidlertid mottok keiser Ludvig bud fra kong Bjørn. Kongen sa at det var mange svensker som ønsket å anta den kristne religion, og deres konge var vennlig stemt mot den og ville gjerne gi prester lov til å ta opphold blant dem hvis keiseren bare ville være så nådig å sende dem dyktige predikanter. Abbeden i Corvey foreslo igjen Ansgar, som erklærte seg villig «for Kristi navns skyld». Sammen med munken Vitmar og kongens budbringere dro han sjøveien til Sverige, men de ble overfalt av sjørøvere underveis og plyndret, også for gaver til den svenske kongen og for førti bøker til kirkelig bruk. De reddet seg i land og måtte nå møysommelig begi seg gjennom skoger og uveisomme steder for å nå frem til kong Bjørn i Birka. Det var sannsynligvis på våren 830. Her fikk de en nådig mottakelse og tillatelse til fritt å forkynne evangeliet. Noen kjøpmenn og slaver var allerede kristne; andre lot seg døpe, deriblant kongens høvedsmann Hergeir, som bygde en kirke på sin eiendom. Dette var den første kristne kirken i Sverige.

[...]


Hele historien om den hellige Ansgar kan du lese her  >>> http://www.katolsk.no/biografier/historisk/ansgar 


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted