"to learn about their needs"

Vil du hjelpe mennesker, må du kjenne deres behov. Under reisen i juli besøkte Bartek mange familier som ba om støtte, ofte i små, til og med hverdagslige saker. Å kjøpe et kjøleskap for å oppbevare medisiner, be om å kjøpe spesialmat til en  som våknet opp fra koma etter noen måneder, eller hjelpe til med å finansiere en øyeoperasjon, er bare noen utvalgte eksempler. "Vi er kanskje ikke alltid i stand til å hjelpe, men vi prøver å lytte til hver historie og iverksette tiltak for å forbedre noens skjebne. Dette er grunnen til at Ørnevakt ble opprettet."Vil du vite mer om stiftelsen Ørnevakt,

                       se video >>>

with english subtitles >>>


besøk hjemmesiden https://www.orlastraz.org/en/

eller les >> her 


Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet.

Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning.


(søndagens kirkebønn)


MESSETIDER i St. Mikael menighet       / Hammerfest / Havøysund / Honningsvåg / Kjøllefjord 

Hvis ikke noe annet er oppgitt, er Messen i St Mikael kirke i Hammerfest 


Lørdag, 15. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe


Søndag, 16. juni

                kl. 11.00 - Hl. Messe med Første Kommunion 

       Obs. kl. 19.00 - AftenmesseMandag, 17. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe


Tirsdag, 18. juni

             Havøysund - kl. 15.00 - skriftemål og øvelse til Første Kommunion, kl. 16.00 - Hl. Messe

              Hammerfest - ingen Hl. Messe


Onsdag, 19. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe 


Torsdag, 20. juni

             Kjøllefjord - kl. 17.00 - Hl. Messe

              Hammerfest - ingen Hl. Messe


Fredag, 21. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe,

                 

Lørdag, 22. juni, kl. 18.00 - Hl. MesseSøndag, 23. juni
                        kl. 11.00 - Hellig Messe

                        kl. 19.00 - Hellig Messe Anledning til skriftemål før og etter Messe
og til hver annen tid etter avtale med presten.
Mandag 24. juni, høytid for Johannes døperens fødsel - kl. 18.00 - Hl. Messe

 

Tirsdag, 25. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe 

 

Onsdag, 26. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe


Torsdag, 27. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe + Sakramenttilbedelse


Fredag, 28. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe  


Lørdag, 29. juni, høytid for de hellige apostler Peter og Paulus - ......

 

Søndag, 30. juni
               kl. 11.00 - Hellig Messe

               kl. 19.00 - Hellig Messe Anledning til skriftemål før og etter Messe
og til hver annen tid etter avtale med presten.

Søndagene fremover

 

07. juli - Obs! kun en Messe - Obs! kl. 17.00 - Hl. Messe v/ p. Wojciech Egiert

      (ingen Messe kl. 11.00, ingen Messe kl. 19.00)


14. juli – Hl. Messe kl.11.00 og kl.19.00 - v/ p. Mieczyslaw

 

21. juli – Hl. Messe kl.11.00 og kl.19.00 - v/ p. Mieczyslaw (hans siste søndag i Hammerfest)


28. juli – Hl. Messe kl.11.00 og kl.19.00 - v/ p. Marcin Szymanczuk

04. august – Hl. Messe kl.11.00 og kl.19.00 - v/ p. Marcin Szymanczuk

11. august – Hl. Messe kl.11.00 og kl.19.00 - v/ p. Marcin Szymanczuk

18. august – Hl. Messe kl.11.00 og kl.19.00 - v/ p. Marcin Szymanczuk

 


16. juni - 11. søndag i det alminnelige kirkeår


Mark 4, 26-34


Norsk

På den tid sa Jesus:

«Det er med Guds rike som med et såkorn en mann har latt falle i jorden. Om han sover eller våker, om det er natt eller dag, så spirer og vokser kornet, uten at han vet hvordan det går til. Av seg selv bærer jorden grøde; først strå, så aks, så fullt korn i akset. Og når åkeren står der moden, kommer sigden frem, for da er tiden inne til å høste.»

Og han fortsatte: «Hva skal vi nå sammenligne Guds rike med? Hva for et bilde skal vi ta? Det er som sennepsfrøet. Det er mindre enn alle andre frøsorter når det blir lagt i jorden, men når det først er sådd, vokser det opp og blir den største av alle havens vekster, med store grener, slik at himmelens fugler kan slå seg ned i skyggen av det.»

Og med mange slike lignelser forkynte han budskapet for dem– så meget av det som de var i stand til å forstå. Han talte ikke til dem uten å bruke lignelser, men når han var alene sammen med disiplene, forklarte han alt for dem.Engelsk

Jesus said to the crowds: “This is how it is with the kingdom of God; it is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise night and day and through it all the seed would sprout and grow, he knows not how. Of its own accord the land yields fruit, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has come.”
He said, “To what shall we compare the kingdom of God, or what parable can we use for it? It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground, is the smallest of all the seeds on the earth. But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants and puts forth large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade.”
With many such parables he spoke the word to them as they were able to understand it. Without parables he did not speak to them, but to his own disciples he explained everything in private.Polsk

Jezus mówił do tłumów:

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.Helgeners minnedager
13. juni 

Bilde: 

https://parafia.stawiski.pl/sites/default/files/images/antoni2.jpg 


Den hellige Antonius av Padua (1195-1231)


[...]


[...]


Han spurte ordensprovinsialen i Emilia Romagna, broder Gratian, om et sted hvor han kunne leve i ensomhet og bot og gå dypere inn i det fransiskanske livets ånd og disiplin. Broder Gratian trengte en prest i det avsidesliggende fjellklosteret San Paolo ved Forlì, og han sendte Antonius dit for at han kunne feire messe for legbrødrene. Fra da av tjente Antonius som den ringeste av brødrene i klosteret mens han ydmykt tidde om sine studier og sin store kjennskap til Skriften. Den tause munken ble til og med holdt for å være mindre begavet.


Men en gang de skulle feire en løfteavleggelse, var det både fransiskanere og dominikanere til stede, men ved en misforståelse hadde ingen blitt bedt om å forberede en preken. Fransiskanerne var verter, så dominikanerne forventet at de sørget for en predikant. Men siden dominikanerne jo er prekenbrødrenes orden, ventet fransiskanerne at en av gjestene ville preke. Da ingen av de tilstedeværende patrene kunne holde en uforberedt preken, ble Antonius foreslått på spøk. Forundringen hos medbrødrene var grenseløs da han begynte å snakke med glød og begeistring og en enorm kunnskap.


[...]


[...]


[...]
Les gjerne hele den hellige Antonius' historie på >> https://www.katolsk.no/biografier/historisk/antonius

ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted