Om årets fasteaksjon
kan du lese >>> her

Herre, vår Gud, av kjærlighet til verden overgav din Sønn seg til døden.
Hjelp oss å bli i hans kjærlighet og leve ved din nåde alene.


(søndagens kirkebønn)

 

MESSETIDER i St. Mikael menighet       / Hammerfest / Havøysund / Honningsvåg / Kjøllefjord 

Hvis ikke noe annet er oppgitt, er Messen i St Mikael kirke i Hammerfest 


Søndag, 26. mars (5. søndag i fasten)

kl. 10.00 - anledning til skriftemål
kl. 10.35 - rosenkrans
kl. 11.00 - Hl. Messe
     etter Messen
ungdomskatekese
kl. 17.15 - anledning til skriftemål
kl. 18.00 - Hl. Messe

  

Mandag, 27. mars 
kl. 17.00 - Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)

Tirsdag, 28. mars
kl. 18.00 - Hl. Messe, deretter konfirmant undervisning

Onsdag, 29. mars
kl. 17.00 - Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)

Torsdag, 30. mars
Kjøllefjord - kl. 16.00 - konfirmant undervisning, kl. 17.00 - Hl. Messe
Hammerfest - ikke noen Hl. Messe

Fredag, 31. mars
kl. 18.00 - Korsveiandakt og Hl. Messe

Lørdag 1. april, kl. 18.00 - Hl. Messe

Søndag, 2. april  - Palmesøndag

kl. 10.00 - anledning til skriftemål
kl. 10.30 - rosenkrans
kl. 11.00 - velsignelse av palmegrener i menighetssalen, prosesjon til kirka, Hl. Messe
     etter Messen
kommunion undervisning og barnekatekese
kl. 17.15 - anledning til skriftemål
kl. 18.00 - Hl. Messe


Mandag-tirsdag-onsdag i den stille uke, 3.-5. april - ingen Hl. Messe 
(tirsdag 4. april - Oljevigselsmesse i domkirke/Tromsø)


PÅSKENS HELLIGE TRIDUUM

Torsdag, 6. april - Skjærtorsdag
kl. 19.00 - Aftenmessen til minne om Herrens nattverd
                etter Messen tilbedelse til kl. 21.00

Fredag, 7. april - Langfredag
kl. 10.00 - Korsveiandakt
kl. 16.30 - Novene til Den guddomelige barmhjertighet - 1. dag
kl. 17.00 - Feiringen av Herrens lidelseshistorie

Lørdag, 8. april - Påskeaften
kl. 11.00 - Velsignelse av påskemat / poświęcenie pokarmów
                 deretter novene til Den guddomelige barmhjertighet - 1. dag
kl. 21.00 - PÅSKEVIGILIEN (lys-seremonien, Ordets liturgi, Dåpsliturgien, Eukaristiens liturgi)

Søndag, 9. april - Påskedag - Høytiden for Herrens oppstandelse
     kl. 11.00 - Høymesse
     kl. 18.00 - Aftenmesse

Mandag, 10. april - 2.påskedag - Honningsvåg, kl. 16.00 - Hl. Messe 

  

* Hverdager – med forbehold om endringer.

Anledning til skriftemål før og etter Messe
                                       (søndag fra kl. 10.00 til kl. 10.30 og fra kl. 17.15 til kl. 17.45)
og til hver annen tid etter avtale med presten

26. mars - 5. søndag i fasten

Joh 11,1–45  (kortere form:11,1–7.17.20–27.33b–45)

Norsk

En mann som het Lasarus, var syk; han var fra Betania, den landsbyen hvor Maria og hennes søster Marta bodde.

Det var Maria som salvet Herren med salve og tørret hans føtter med sitt hår.

Og Lasarus, som var syk, var hennes bror.

Søstrene sendte da bud etter ham og lot si: «Herre, din venn er syk.»

Da Jesus hørte det, sa han: «Denne sykdommen ender ikke med døden, men med å fremme Guds ære; for gjennom den skal guddomsglansen skinne om Guds sønn.»

Jesus holdt meget av både Marta og hennes søster og Lasarus.

Etter at han hadde hørt om sykdommen, ble han værende hvor han var i to dager til; først da sa han til disiplene: «La oss gå tilbake til Judea.»


[Disiplene svarer: «Rabbi, nylig prøvde jødene å stene deg, og enda vil du gå tilbake dit?»

Jesus svarte: «Har ikke dagen tolv timer? Og den som går om dagen, snubler ikke, takket være dagslyset som lar ham se; men den som er ute og går om natten, han snubler, for da er lyset borte.»

Og derpå lar han til: «Lasarus, vår venn, har lagt seg til hvile; jeg går for å vekke ham.»

Hans disipler sa da til ham: «Herre, dersom han hviler, blir han nok frisk igjen.» Men Jesus hadde talt om hans død; de derimot trodde at det var søvnens hvile han mente.

Da sa Jesus like ut: «Lasarus er død, og for deres skyld er jeg glad jeg ikke var der, så dere kan lære å tro. Men la oss nå gå til ham!»

Thomas (han som kalles Didymos) sier da til de andre disiplene: «La oss gå med, vi også, så dør vi sammen med ham!»]


Da Jesus kom frem, fant han at Lasarus allerede hadde ligget fire dager i graven.


[Betania ligger bare omkring femten stadier fra Jerusalem, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror.]


Da Marta hørte at Jesus nærmet seg, gikk hun ham i møte; Maria satt hjemme i huset. Og så sier Marta til Jesus: «Herre, dersom du hadde vært her, da ville min bror ikke vært død!– Men fremdeles vet jeg, at alt du ber Gud om, det gir han deg…»

Jesus svarer: «Din bror skal oppstå.»

Og Marta sier: «Jeg vet at han skal oppstå: Ved oppstandelsen på den ytterste dag.»

Jesus svarer på ny: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve, om han enn er død. Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Hun sier: «Ja, herre; jeg er fullt forvisset om at du er Messias, Guds Sønn, han som skulle komme til verden.»


[Og med disse ord gikk hun av sted, kalte på sin søster Maria og hvisket til henne: «Mesteren er her; han spør etter deg.» Straks Maria hørte det, reiste hun seg skyndsomt og gikk ut til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i landsbyen, han befant seg fremdeles der hvor Marta var kommet ham i møte. Jødene som var sammen med Maria inne i huset for å trøste henne, så at hun reiste seg så plutselig og gikk ut; de fulgte da etter, for de tenkte at hun gikk bort til graven for å gråte der.

Da Maria nå kom frem dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for hans føtter og sa: «Å herre, dersom du hadde vært her, da ville min bror ikke vært død!»

Jesus så hvordan hun gråt, både hun og jødene som var kommet i følge med henne.]


Beveget og rystet i sin sjels innerste spurte han da: «Hvor har dere lagt ham?»

De svarer: «Kom skal du se, herre.»

Jesus gråt.

Og jødene sa: «Se hvor han holdt av ham!»

Men noen av dem sa også: «Han som åpnet den blindes øyne, kunne han ikke gjort slik at denne mannen ikke døde?»

Atter heftig beveget kommer da Jesus frem til graven. Det var en hulegrav, med en stor sten over.

Jesus sier: «Ta stenen bort!»

Marta, den dødes søster, innvender: «Herre, han stinker sikkert allerede; det er nå alt på fjerde dagen.»

Men Jesus svarer: «Sa jeg deg ikke, at dersom du tror, skal du få se Guds herlighet lyse?»

De tok da stenen vekk.

Og Jesus vendte sitt blikk mot det høye, og sa: «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg; men dette sier jeg, for at hele denne mengden som står her omkring, skal tro at du har sendt meg.»

Og som han hadde sagt dette, ropte han med kraftig stemme: «Lasarus, kom ut!»

Da kom den døde ut, med hender og føtter omviklet av linnetstrimler, og med en svetteduk bundet over ansiktet.

Jesus sier til dem: «Hjelp ham løs, og la ham gå.»

Mange av jødene som var kommet ut til Maria og hadde sett hva han gjorde, kom da til troen på ham.


 Engelsk

The sisters, Martha and Mary, sent this message to Jesus, "Lord, the man you love is ill." On receiving the message, Jesus said, "This sickness will end not in death but in God's glory, and through it the Son of God will be glorified."
Jesus loved Martha and her sister and Lazarus, yet when he heard that Lazarus was ill he stayed where he was for two more days before saying to the disciples, "Let us go to Judea."
On arriving, Jesus found that Lazarus had been in the tomb for four days already. Bethany is only about two miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to sympathise with them over their brother. When Martha heard that Jesus had come she went to meet him. Mary remained sitting in the house. Martha said to Jesus, "If you had been here, my brother would not have died, but I know that, even now, whatever you ask of God, he will grant you." "Your brother," said Jesus to her "will rise again." Martha said, "I know he will rise again at the resurrection on the last day." Jesus said: "I am the resurrection. If anyone believes in me, even though he dies he will live, and whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this?" "Yes, Lord," she said, "I believe that you are the Christ, the Son of God, the one who was to come into this world."
Jesus said in great distress, with a sigh that came straight from the heart, "Where have you put him?" They said, "Lord, come and see." Jesus wept; and the Jews said, "See how much he loved him!" But there were some who remarked, "He opened the eyes of the blind man, could he not have prevented this man's death?" Still sighing, Jesus reached the tomb: it was a cave with a stone to close the opening. Jesus said, "Take the stone away." Martha said to him, "Lord, by now he will smell; this is the fourth day." Jesus replied, "Have I not told you that if you believe you will see the glory of God?" So they took away the stone. Then Jesus lifted up his eyes and said: "Father, I thank you for hearing my prayer. I know indeed that you always hear me, but I speak for the sake of all these who stand round me, so that they may believe it was you who sent me." When he had said this, he cried in a loud voice, "Lazarus, here! Come out!" The dead man came out, his feet and hands bound with bands of stuff and a cloth round his face. Jesus said to them, "Unbind him, let him go free."
Many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what he did believed in him.

Polsk

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: "Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz". Jezus usłyszawszy to rzekł: "Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą". A Jezus
miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: "Chodźmy znów do Judei".

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga". Rzekł do niej Jezus: "Brat twój zmartwychwstanie". Rzekła do Niego Marta: "Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym". Rzekł do niej Jezus: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?" Odpowiedziała Mu: "Tak, Panie! Ja wciąż
wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat".

Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: "Gdzieście go położyli?" Odpowiedzieli Mu: "Panie, chodź i zobacz". Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: "Oto jak go miłował". Niektórzy z nich powiedzieli: "Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?" A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: "Usuńcie kamień". Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: "Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie". Jezus rzekł do niej: "Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?" Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: "Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał". To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!" I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: "Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić".

Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

Helgeners minnedager

19. mars - Den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom
(i år feires 20. mars)

Den hellige Josef, tømmermannen fra Nasaret, var Jomfru Marias beskjedne ektemann. Alt vi vet om ham, står i evangeliene, men bortsett fra i juleevangeliet står det svært lite om ham. Hans far het Jakob eller Heli. Selv om han var av Davids hus og en «rettskaffen» mann, var han en fattig håndverker. At Josef og Maria var fattige, vises av det faktum at de bare ofret et par turtelduer ved Marias rensing i tempelet.

[...]


Matteusevangeliet forteller historien om Jesu fødsel sett fra Josefs side, mens Lukas presenterer Marias syn. Josef ble bekymret da han fant at Maria var med barn, og ville skille seg fra henne i det stille, men tvilen ble fjernet da en engel viste seg for ham og fortalte om Inkarnasjonens mysterium. Josef tok da Maria til hustru, og etter katolsk tro levde de siden i et kyskt ekteskap, et såkalt «Josefsekteskap». Etter keiser Augustus' påbud tok han med seg den høygravide Maria til Betlehem for å skrives inn i manntallet. Etter Jesu fødsel i Betlehem ble Josef advart i en drøm, først om å flykte med Maria og barnet til Egypt for å unnslippe Herodes, og senere, da Herodes var død, om å vende tilbake til Israels land. Men han fryktet Archelaus, Herodes' etterfølger i Judea, og dro videre til Galilea, hvor de bosatte seg i Nasaret (Matt 1,18-25; 2,13-23). Episoden med den tolvårige Jesus i tempelet (Luk 2,41-48) viser igjen Josef som den trofaste i hans egenskap av vokter og hjelper. Dette er siste gang han nevnes i evangeliene.


Vi vet ikke når Josef døde, men det må ha vært før Jesu korsfestelse. (Kfr. Joh 19,26-27). Fortellingene i Bibelen gir inntrykk av en rettferdig, vennlig, verdig og fornuftig mann, rede til handling, men selvutslettende.


[...]

Les mer om den hellige Josef   >>>    http://www.katolsk.no/biografier/historisk/josef

ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted