"to learn about their needs"

Vil du hjelpe mennesker, må du kjenne deres behov. Under reisen i juli besøkte Bartek mange familier som ba om støtte, ofte i små, til og med hverdagslige saker. Å kjøpe et kjøleskap for å oppbevare medisiner, be om å kjøpe spesialmat til en  som våknet opp fra koma etter noen måneder, eller hjelpe til med å finansiere en øyeoperasjon, er bare noen utvalgte eksempler. "Vi er kanskje ikke alltid i stand til å hjelpe, men vi prøver å lytte til hver historie og iverksette tiltak for å forbedre noens skjebne. Dette er grunnen til at Ørnevakt ble opprettet."Vil du vite mer om stiftelsen Ørnevakt,

                       se video >>>

with english subtitles >>>


besøk hjemmesiden https://www.orlastraz.org/en/

eller les >> her 


Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei.

Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot.


(søndagens kirkebønn)


MESSETIDER i St. Mikael menighet       / Hammerfest / Havøysund / Honningsvåg / Kjøllefjord 

Hvis ikke noe annet er oppgitt, er Messen i St Mikael kirke i Hammerfest  -  adresse og kontakt se her > sogneprest


Søndag, 14. juli
               kl. 11.00 – Hl. Messe
               kl. 19.00 – Hl. Messe


Mandag, 15. juli - kl. 07.15 - Hl. Messe


Tirsdag, 16. juli, kl. 18.00 - Hl. Messe


Onsdag, 17. juli, kl. 18.00 - Hl. Messe


Torsdag, 18. juli, kl. 18.00 - Hl. Messe + Sakramenttilbedelse

 

Fredag, 19. juli, kl. 18.00 - Hl. Messe 


Lørdag, 20. juli, kl. 08.00 - Hl. Messe


Søndag, 21. juli

               kl. 11.00 – Hl. Messe
               kl. 19.00 – Hl. MesseAnledning til skriftemål før og etter Messe
og til hver annen tid etter avtale med presten.
Mandag-torsdag, 22.-25. juli - ingen Messe


Fredag, 26. juli, kl. 18.00 - Hl. Messe


Lørdag, 27. juli, kl. 18.00 - Hl. Messe


Søndag, 28. juli – Hl. Messe kl.11.00 og kl.19.00 - v/ p. Marcin SzymanczukMessetider på hverdager fra 29. juli til 14. august - se plakaten på kirkedøraLørdag, 03. august - Havøysund - Hellig Messe med Første Kommunion  v/ p. Marcin Szymanczuk


Søndag, 04. august – Hl. Messe kl.11.00 og kl.19.00 - v/ p. Marcin SzymanczukSøndag, 11. august – Hl. Messe kl.11.00 og kl.19.00 - v/ p. Marcin SzymanczukOnsdag, 14. august - Den nye sognepresten, p. Rafał Ochojski MSF kommer til Hammerfest. - Hjertelig velkommen! 


Søndag, 18. august – Hl. Messe kl.11.00 og kl.19.00 - v/ p. Rafal Ochojski MSF  

 


14. juni - 15. søndag i det alminnelige kirkeår


Mark 6, 7-13

Norsk

På den tid kalte Jesus de tolv til seg, og begynte å sende dem ut, to og to, og gav dem makt over de vanhellige ånder.

En stav var alt de skulle ha med på veien– ikke brød eller skreppe, eller penger i beltet. Sandaler kunne de ha på, men mer enn én kjortel skulle de ikke bære. Og han sa til dem: «Når dere tar inn i et hus, bli der så lenge dere er på stedet. Og hvis folk noe sted ikke vil ta imot dere og nekter å høre på dere, skal dere forlate det stedet og ryste støvet av føttene deres, som en advarsel til dem.»

Så drog de ut og forkynte for folk at de skulle omvende seg. De drev ut mange demoner, og mange syke salvet de med olje og helbredet dem.Engelsk

Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits.

He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick—no food, no sack, no money in their belts. They were, however, to wear sandals but not a second tunic.
He said to them, “Wherever you enter a house, stay there until you leave. Whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them.”
So they went off and preached repentance. The Twelve drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them.


Polsk

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!»

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!»

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Helgeners minnedager
13. juni 

Bilde: 

https://parafia.stawiski.pl/sites/default/files/images/antoni2.jpg 


Den hellige Antonius av Padua (1195-1231)


[...]


[...]


Han spurte ordensprovinsialen i Emilia Romagna, broder Gratian, om et sted hvor han kunne leve i ensomhet og bot og gå dypere inn i det fransiskanske livets ånd og disiplin. Broder Gratian trengte en prest i det avsidesliggende fjellklosteret San Paolo ved Forlì, og han sendte Antonius dit for at han kunne feire messe for legbrødrene. Fra da av tjente Antonius som den ringeste av brødrene i klosteret mens han ydmykt tidde om sine studier og sin store kjennskap til Skriften. Den tause munken ble til og med holdt for å være mindre begavet.


Men en gang de skulle feire en løfteavleggelse, var det både fransiskanere og dominikanere til stede, men ved en misforståelse hadde ingen blitt bedt om å forberede en preken. Fransiskanerne var verter, så dominikanerne forventet at de sørget for en predikant. Men siden dominikanerne jo er prekenbrødrenes orden, ventet fransiskanerne at en av gjestene ville preke. Da ingen av de tilstedeværende patrene kunne holde en uforberedt preken, ble Antonius foreslått på spøk. Forundringen hos medbrødrene var grenseløs da han begynte å snakke med glød og begeistring og en enorm kunnskap.


[...]


[...]


[...]
Les gjerne hele den hellige Antonius' historie på >> https://www.katolsk.no/biografier/historisk/antonius

ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted