"to learn about their needs"

Vil du hjelpe mennesker, må du kjenne deres behov. Under reisen i juli besøkte Bartek mange familier som ba om støtte, ofte i små, til og med hverdagslige saker. Å kjøpe et kjøleskap for å oppbevare medisiner, be om å kjøpe spesialmat til en  som våknet opp fra koma etter noen måneder, eller hjelpe til med å finansiere en øyeoperasjon, er bare noen utvalgte eksempler. "Vi er kanskje ikke alltid i stand til å hjelpe, men vi prøver å lytte til hver historie og iverksette tiltak for å forbedre noens skjebne. Dette er grunnen til at Ørnevakt ble opprettet."Vil du vite mer om stiftelsen Ørnevakt,

                       se video >>>

with english subtitles >>>


besøk hjemmesiden https://www.orlastraz.org/en/

eller les >> her 


Gud, vår Far, du har sendt sannhetens Ord og helliggjørelsens Ånd inn i verden,

og åpenbart for menneskene din Treenighets mysterium.

La oss når vi bekjenner den sanne tro, erfare Treenighetens evige herlighet og tilbe enheten i majestetens allmakt.


(søndagens kirkebønn)


MESSETIDER i St. Mikael menighet       / Hammerfest / Havøysund / Honningsvåg / Kjøllefjord 

Hvis ikke noe annet er oppgitt, er Messen i St Mikael kirke i Hammerfest 


Tirsdag, 28. mai, kl. 07.15 - Hl. Messe (i kirken)Obs! Fra onsdag 29. mai til lørdag 1. juni - ingen MesseSøndag, 2. juni, festen for Kristi legeme og blod
                kl. 11.00 - Hl. Messe, etter Messen kommunionundervisning

       Obs. ingen AftenmesseObs! Mandag 3. juni til lørdag 8. juni - ingen MesseSøndag, 9. juni (10. søndag i det alminnelige kirkeår)
               kl. 11.00 - Hl. Messe, etter Messen kommunionundervisning

       Obs. ingen AftenmesseMandag-tirsdag, 10.-11. juni - ingen Messe Onsdag, 12. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe med bp. Erik Varden


Torsdag, 13. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe + Sakramenttilbedelse


Fredag, 14. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe,

                             etter Messen møte med kommunionsbarn (skriftemål + øvelse til Første Kommunion)


Lørdag, 15. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe


Søndag, 16. juni

                kl. 11.00 - Hl. Messe med Første Kommunion 

       Obs. kl. 19.00 - Aftenmesse
Anledning til skriftemål før og etter Messe
og til hver annen tid etter avtale med presten.
2. juni - Kristi legeme og blod


Mark 14,12-16.22-26


Norsk

På den første dag av de usyrede brøds høytid, da påskelammet blir slaktet, spurte disiplene Jesus: «Hvor vil du at vi skal gå og gjøre i stand påskemåltidet for deg?»

Han sendte da to av dem avsted med den beskjed: «Gå inn i byen, der møter dere en mann som bærer på en vannkrukke; følg etter ham, og der hvor han går inn skal dere gå til husbonden og si: ‘Mesteren lar spørre hvor han kan spise påskelammet med sine disipler?’ Da viser han dere en stor sal ovenpå, som er gjort i stand, med benker og puter. Og der skal dere gjøre påskelammet ferdig til oss.» Disiplene gikk da avsted og inn i byen, og fant alt slik som han hadde sagt. Så stelte de til påskemåltidet.

Og mens de spiser, tar Jesus brødene, velsigner dem, bryter dem og gir dem, med ordene: «Ta dette. Det er mitt legeme.» Derpå tar han et beger, fremsier takksigelsen og rekker det rundt, og de drikker alle av det. Da sier han: «Dette er mitt blod, paktsblodet, som utgydes for de mange. Og nå sier jeg dere, at fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt, før den dag jeg drikker en ny vin i Guds rike.»

Da de hadde sunget lovsangene, gikk de ut til Olivenberget.Engelsk

On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus’ disciples said to him,
"Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?"
He sent two of his disciples and said to them, "Go into the city and a man will meet you, carrying a jar of water. Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, 'The Teacher says, "Where is my guest room where I may eat the Passover with my disciples?"' Then he will show you a large upper room furnished and ready. Make the preparations for us there." The disciples then went off, entered the city, and found it just as he had told them; and they prepared the Passover.

While they were eating, he took bread, said the blessing, broke it, gave it to them, and said, "Take it; this is my body."Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many. Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God."
Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives.Polsk

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?»

I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas».

Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».

Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.Helgeners minnedager
13. juni 

Bilde: 

https://parafia.stawiski.pl/sites/default/files/images/antoni2.jpg 


Den hellige Antonius av Padua (1195-1231)


[...]


[...]


Han spurte ordensprovinsialen i Emilia Romagna, broder Gratian, om et sted hvor han kunne leve i ensomhet og bot og gå dypere inn i det fransiskanske livets ånd og disiplin. Broder Gratian trengte en prest i det avsidesliggende fjellklosteret San Paolo ved Forlì, og han sendte Antonius dit for at han kunne feire messe for legbrødrene. Fra da av tjente Antonius som den ringeste av brødrene i klosteret mens han ydmykt tidde om sine studier og sin store kjennskap til Skriften. Den tause munken ble til og med holdt for å være mindre begavet.


Men en gang de skulle feire en løfteavleggelse, var det både fransiskanere og dominikanere til stede, men ved en misforståelse hadde ingen blitt bedt om å forberede en preken. Fransiskanerne var verter, så dominikanerne forventet at de sørget for en predikant. Men siden dominikanerne jo er prekenbrødrenes orden, ventet fransiskanerne at en av gjestene ville preke. Da ingen av de tilstedeværende patrene kunne holde en uforberedt preken, ble Antonius foreslått på spøk. Forundringen hos medbrødrene var grenseløs da han begynte å snakke med glød og begeistring og en enorm kunnskap.


[...]


[...]


[...]
Les gjerne hele den hellige Antonius' historie på >> https://www.katolsk.no/biografier/historisk/antonius

ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted