...

Gud, vår Far, du har sendt sannhetens Ord og helliggjørelsens Ånd inn i verden,

og åpenbart for menneskene din Treenighets mysterium.

La oss når vi bekjenner den sanne tro,

erfare Treenighetens evige herlighet og tilbe enheten i majestetens allmakt.


(søndagens kirkebønn)

MESSETIDER i St. Mikael menighet       / Hammerfest / Havøysund / Honningsvåg / Kjøllefjord 

Hvis ikke noe annet er oppgitt, er Messen i St Mikael kirke i Hammerfest 

Onsdag 7. juni, kl. 17.00 - Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)


Torsdag, 8. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe + Sakramentstilbedelse


Fredag, 9. juni, Havøysund, kl. 17.00 - Hl. Messe

             ingen Messe i Hammerfest 


Lørdag, 10. juni, Honningsvåg, kl. 16.00 - Hl. Messe

             ingen Messe i Hammerfest


Søndag, 11. mai - festen for Kristi legeme og blod
               kl. 10.00-10.30 - anledning til skriftemål
               kl. 10.35 - rosenkrans
               kl. 11.00 - Hl. Messe 
+ Tilbedelse av Kristus i Det Helligste Sakrament     
                                etter Messen barnekatekese + generalprøve og skriftemål før førstekommunion 
               kl. 18.15-18.45 - anledning til skriftemål
               kl. 19.00 - Hl. Messe

Mandag 12. juni,kl. 17.00 - Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)


Tirsdag, 13. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe


Onsdag 14. juni,kl. 17.00 - Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)


Torsdag, 15. juni, kl. 18.00 - Hl. Messe + Sakramentstilbedelse


Fredag, 16. juni, Jesu hjertefest
                Kjøllefjord, kl. 17.00 - Hl. Messe 

                 ingen Messe i Hammerfest


Lørdag, 17. juni, Jomfu Marias rene hjerte,  kl. 18.00 - Hl. Messe


Søndag, 18. mai
               kl. 10.00-10.30 - anledning til skriftemål
               kl. 11.00 - Hl. Messe med Første Kommunion 

               kl. 18.15-18.45 - anledning til skriftemål
               kl. 19.00 - Hl. Messe


* Hverdager – med forbehold om endringer.

Anledning til skriftemål før og etter Messe
                                   (søndag fra kl. 10.00 til kl. 10.30 og fra kl. 18.15 til kl. 18.45)
og til hver annen tid etter avtale med presten

04. juni - Den Hellige Treenighet

Joh 3,16-18

Norsk

På den tid sa Jesus til Nikodemus:

«Så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn til pris– for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. Gud sendte jo sin Sønn til verden, ikke for å fordømme den, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt; men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har villet tro på Guds enbårne Sønns navn.»

 Engelsk

Jesus said to Nicodemus, "God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God."

Polsk

Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Helgeners minnedager - 15. mai 

Den hellige Hallvard Vebjørnsson (~1020-1043)


Den hellige Hallvard Vebjørnsson (lat: Halwardus) ble født rundt år 1020 på gården Husaby i Lier (sørvest for Oslo). Den lyse unggutten var av fornem byrd og eneste barn av storbonden Vebjørn og hans hustru Torny Gudbrandsdatter, datter av Gudbrand jarl. Hun var søsterdatter av Åsta, mor til Olav II (Haraldsson) den hellige (995-1030), og dermed kusine av helgenkongen.

Gutten var kristen fra barnsben av og hadde vært med sin far på handelsreiser i utlandet, særlig i Østersjøen.


[...]
Les hele historien om den hellige Halvars liv og død
på >>> www.katolsk.no/biografier/halvard


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted