Etter at sr. Janina har flytet fra Hammerfest, mangler en medlem i menighetsrådet.

Vi velger en ny medlem på søndag den 27. november etter Messen kl. 11.00.


Det er 2 kandidater som stiller til valg:

  1. Hilde Eriksen
  2. Sr. Aleksandra Michalska

 

Stemmerett har alle katolikker over 15 år som er konfirmert, ikke «utmeldt»av Den katolske kirke og har fast/midlertidig bopel i sognet.
[Statutter for menighetsråd i Tromsø stift, §4.e.; jfr. CIC, kann. 102-106]

Kjøllefjord
menighetssalen ved Kjøllefjord kirke


Torsdag, 1. desember

kl. 16.00 - konfirmant undervisning

kl. 17.00 - Hellig Messe 


 

 Havøysund

Fredag, 9. desember
kl. 17.00 - Hellig Messe 
før Messen kommunion undervisning
etter Messen barnekatekese

 


Honningsvåg

Lørdag, 10. desember
kl. 15.00 - katekese
kl. 16.00 - Hellig Messe


 lørdagsseminar i Metodistkirken 19.november