Velsignelse av påskemat


Den som LEDER bønnen: Lovet være Jesus Kristus.

ALLE: I all evighet. Amen.


L: Vi slutter den hellige fastetid, når Kirken ønsket å forberede oss til å møte den oppstandne Kristus under påskemessen.
Påskematen som vi i dag vigsler skal vi spise i familiekretsen og med påskegledens stemning skal vi vise hverandre velvilje og kjærlighet.
Kristus døde og oppstod for oss, for vår frelses skyld, for at vi skal kunne leve et nytt liv - et Guds liv, og ha del i den store, dype og sanne glede. Har vi nærmet oss Kristus i fastetiden gjennom bot og omvendelse? Hva skal vi gjøre for å være fast forankret i Guds vennskap og glede?
Vi skal dele med hverandre ikke bare vår påskemat, men også gleden som kommer fra møtet med ham "som oppstod som han sa". Med hvem skal jeg dele påskens glede? La oss be i stillhet.


L: Kristus, den oppstandne Herre, innlemmer oss i Guds familie og lar oss henvende oss til Gud og kalle ham Far. Derfor la oss på hans oppmuntring rope med glede:


A: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.

L: Herre, Jesu Kriste, du lot dine disipler forberede påskemåltidet dagen før du led, og på oppstandelsens dag tok du imot innbydelsen fra to av dien disipler og satte deg til bords med dem, senere på kvelden kom du til dine apostler for å spise måltidet sammen med dem; vi ber deg gi oss å erfare i tro din tilstedeværelse blant oss når vi spiser dine gaver på din seiersdag og at vi kan glede oss over vår deltakelse i ditt liv og din oppstandelse.
Du levende brød som kom til oss fra himmelen og gir liv for verden i Eukaristiens sakrament; velsign dette brød og alt påske bakverk til minne om brødet som du mettet det folk som lyttet til dine ord i ørkenen med og slik som du etter din oppstandelse forberedte det til dine disipler ved Genesaret sjøen.
Du Guds lam, som har seiret over det onde og renset verden fra all synd; velsign de kjøttvarer og alle matvarer som vi skal spise til minne om påskelammet og det som du spiste med dine disipler under ditt siste aftensmåltid.
Kristus, vårt liv og vår oppstandelse; velsign disse egg - tegnet på et nytt liv for at vi, når vi skal dele dem i familiekretsen og med våre gjester, også kan glede oss over ditt nærvær blant oss.
Gi oss alle å delta ved ditt evige gjestebud der du lever og råder fra evighet til evighet.


A: Amen.

...