lørdag, 26. november, fra kl. 11:00 til 14:00 - juleverksted til barn, ungdommer og alle som vil bli med. 

søndag, 27. november (1. søndag i advent) - julebasar etter Hl. Messe kl. 11:00