Slik finner du oss.

Sogneprest (fra 6. september 2021) p. Mieczyslaw Wiebskowksi MSF

Sogneprest (fra 6. september 2021) p. Mieczyslaw Wiebskowksi MSF

Adressen:

St. Mikael kirke

Salsgata 52

9600 Hammerfest

Mobil menighet  +47/ 940 51 526
Mobil sogneprest  +47/ 955 29 772

epost: hammerfest@katolsk.no

Bankkonto: 4509.35.52591

Vipps: 594075