ROSENKRANS

Trosbekjennelsen
Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens skaper og på Jesus Kristus, hans enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, som fór ned til dødsriket, sto opp på den tredje dag fra de døde, fór opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges, høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde.
Jeg tror på den Hellige Ånd, den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv. Amen.


Fader vår
Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss
fra det onde. Amen.

Hill deg, Maria
Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg,
velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Lovprisningsbønn
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Fatimabønnen
Å, Jesus, tilgi våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til Himmelen, spesielt dem som trenger det mest. Amen.

>>> Rosenkransen og dens tilblivelse - en artikkel på >>> katolsk.no 


Gledens mysterier (mandag og lørdag)
1. Engelen Gabriels budskap til Maria
2. Marias besøk hos Elisabeth
3. Jesu Kristi fødsel
4. Jesus blir båret frem i tempelet
5. Jesus blir gjenfunnet i tempeletLysets mysterier (torsdag)
1. Jesus døpes i Jordan
2. Jesus fremstår under bryllupet i Kana
3. Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse
4. Jesus forklares på berget
5. Jesu innstifter nattverden
Smertens mysterier (tirsdag og fredag)
1. Jesu dødsangst i Getsemane
2. Jesus blir hudstrøket
3. Jesus blir tornekronet
4. Jesus bærer sitt kors
5. Jesus blir korsfestet og dør


 Herlighetens mysterier (onsdag og søndag)
1. Jesu oppstandelse fra de døde
2. Jesu himmelferd
3. Den hellige ånds komme
4. Marias opptagelse i himmelen
5. Marias kroning i himmelen
 

Gledens mysterier   (bes mandag og lørdag)1. Engelen Gabriels budskap til Maria (Luk 1, 28.31-33)
Engelen trådte inn til Maria og sa: «Vær hilset, du nådefylte! Herren er med deg! [...]
Du skal unnfange og føde en sønn, og ham skal du kalle Jesus. Han skal være stor, Ja ‘Den Allerhøyestes Sønn’ skal han kalles. Gud Herren vil gi ham hans far Davids trone, og han skal herske over Jakobs folk til evig tid; aldri skal hans herredømme ta ende.»

 


2. Marias besøk hos Elisabeth (Luk 1,39-42.45)
Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Sakarja bodde.
Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne.

Elisabet [...] ble fylt av Den hellige ånd og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. [...]
Salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.»

 


3. Jesu Kristi fødsel (Luk 2, 6-7)
Mens Maria og Josef var i Betlehem, kom tiden da hun skulle føde.
Hun fødte da sin sønn, sin førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe.
For inne i herberget var det ikke plass til dem.4. Jesus blir båret frem i tempelet (Luk 2,22-23)
Da den tiden som Moseloven foreskriver for en renselse, var over, tok Maria og Josef Jesus med opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren, i overensstemmelse med Herrens lov, der det heter: «Enhver førstefødt av mannkjønn skal være viet Herren.»

 


5. Jesus blir gjenfunnet i tempelet (Luk 2,41-43.46-47)
Hvert år pleide Jesu foreldre å dra opp til Jerusalem på påskefesten; og det året han fylte tolv år, drog de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de vendte hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. [...]
De lete etter ham. Og tre dagen senere kom de over ham i templet; der satt han blant de lærde, lyttet til dem og stilte dem spørsmål. Og alle som hørte ham, var ute av seg over hans forstand og over de svarene han gav.

Lysets mysterier   (bes tordag)

 

1. Jesus døpes i Jordan (Matt 3, 13-17)

Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. [...]
Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet.
Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due.

Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

 


2. Jesus fremstår under bryllupet i Kana (Joh 2, 1-11)

Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. [...]  
«Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. 
«Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de.
Kjøkemesteren smakte på vannet.  Det var blitt til vin.
Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea.
Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.
 

 


3. Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse (Mark 1, 14-15)

Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa:
«Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!»4. Jesus forklares på berget (Luk 9, 28-36)

Jesus tok med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be.
Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite.
Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia.
De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. [...]
Og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!»

 

 

5. Jesus innstifter nattverden (Matt 26, 26-29)

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa:
«Ta imot og spis! Dette er mitt legeme.»

Og han tok et beger, takket, ga dem og sa:
«Drikk alle av det!
For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange til syndenes forlatelse.»

Smertens mysterier   (bes tirsdag og fredag)

1. Jesu dødsangst i Getsemane (Luk 22,39-44)

Så gikk han ut og tok veien mot Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte ham. 
Da han var kommet fram til stedet der, sa han til dem: «Be om at dere ikke må komme i fristelse!»  
Han slet seg fra dem så langt som et steinkast, falt på kne og ba: 
«Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg! Men la ikke min vilje skje, men din!» 
Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham.  
Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden.

 


2. Jesus blir hudstrøket (Mark 15,12-15)

Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?»
«Korsfest ham!» skrek de tilbake.
 
Pilatus spurte: «Hva ondt har han da gjort?»
Men de skrek bare enda høyere: «Korsfest ham!»
 
Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet.

 


3. Jesus blir tornekronet (Joh 19,2-3)

Soldatene flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og de la en purpurkappe om ham.  
Så trådte de fram for ham og sa: «Vær hilset, jødenes konge!» Og de slo ham i ansiktet.4. Jesus bærer sitt kors (Joh 19,17-20)

Han bar selv korset sitt og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata.  
Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side og Jesus mellom dem.  
Pilatus hadde laget en innskrift og festet til korset. Den lød: «Jesus fra Nasaret, jødenes konge.» 
Siden stedet der Jesus ble korsfestet, lå nær byen, og innskriften var på hebraisk, latin og gresk, leste mange av jødene denne innskriften.
 


5. Jesus blir korsfestet og dør (Joh 19,25-30)

Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. 
Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.»  
Deretter sa han til disippelen: «Dette er din mor.» Fra da av tok disippelen henne hjem til seg.
Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: «Jeg tørster.»
 
Det sto et kar der med vineddik. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans.  
Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.

Herlighetens mysterier    (bes onsdag og søndag)

 

1. Jesu oppstandelse fra de døde (Matt 28,5-6)

Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede.  
Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!

 


2. Jesu himmelferd (Luk 24,50-51)

Så førte han dem ut mot Betania, og løftet sine hender og velsignet dem.
Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen.
De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede.
Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.

 

3. Den Hellige Ånds komme (Apg 2,1-4)

Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. 
Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor  de satt.
 
Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.  
Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.4. Marias opptagelse i himmelen (Judit 13,18-19)

«Velsignet er du av Gud, den Allerhøyeste, fremfor alle kvinner på jorden. Lovet være Herren, han som skapte himmelen og jorden [...]. For i dag har han opphøyet ditt navn slik at din lov aldri forstummer i menneskenes munn, som kommer til å minnes Herrens makt i all evighet.»

 

 

5. Marias kroning i himmelen (Åp 12,1)

Et stort tegn viste seg på himmelen:
en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet.Barmhjertighetens Rosenkrans


Begynn med:
Fader Vår …
Hill deg Maria …
Trosbekjennelse …

På de store perler:
Evige Far, til deg ofrer vi din elskede
Sønns, vår Herre Jesu Kristi
Legeme og Blod, Hans sjel og Hans
Guddom, til soning for våre synder
og for hele verdens synd.

På de små perler:
For Hans bitre lidelses skyld, ha
miskunn meg oss og med hele
verden. (10 ganger)

Til sist:
Hellige Gud, hellige sterke
Gud, Hellige udødelige Gud, ha
miskunn med oss og med hele
verden! (3 ganger)