Ulma - Den salige familien

english -> Ulma-family     

polski -> rodzina Ulmów     


De barmhjertige Samaritaner fra Markowa – Ulma-familien

 

Den 24. mars 1944 ble Józef og Wiktoria Ulma, sammen med sine syv barn, myrdet av et tysk gendarmeri, en paramilitære gruppen. Familien hadde skjult åtte jøder.

Familiene Goldman, Didner og Grünfeld, skjult i Ulma-familiens hus, ble drept samtidig.

Familien Ulma blir saligkåret 10. september 2023 i Markowa i Polen.


Józef Ulma var født i 1900, i Markowa. Han fullførte fire klassetrinn av grunnskolen. Senere utdannet han seg gjennom forskjellige kurs innen jordbruk og fruktdyrking. Han var lidenskapelig opptatt av fotografering, bokbinding, hagebruk og birøkt.

På en fast plass i familiens bokhylle stod Bibelen. Han leste ofte i Bibelen og understreket bestemte avsnitt. Etter hans død, fant man, at en lignelse var spesielt nøye understreket. Det var lignelsen om «den barmhjertige samaritanen». Han hadde lagt en lapp ved lignelsen og skrevet: "Ja."

 

Wiktoria ble født i 1912. Moren døde da hun var 6 år gammel. En tid, ble hun oppdratt av sin bestemoren. Det var regelen hos bestemor, at ingen, som søkte hjelp hos der, gikk fra huset uten å ha blitt hjulpet. Sensitiviteten hjemmefra, fulgte Wiktoria til hennes død.


Józef og Wiktoria giftet seg i 1935. Året etter ble deres første barn født – Stasia. Hun forberedte seg til sin første kommunion, da hun døde. Da var Basia, Władzio, Franuś, Antoś, Marysia også født.

I Ulma-huset var det ofte familiesammenkomster. «Familie» var ikke bare den biologiske, alle, som trengte hjelp, var velkomne.

Józef fotograferte og bildene viser, at hjemmet var fylt med kjærlighet, vennlighet og varme.


Markowa kom under tysk okkupasjon og jødeforfølgelsene begynte.

Henrettelsene av jøder, utført av tyskerne, kunne de tydelig se fra familien Ulma`s hus. Józef kunne betrakte henrettelsene. Han nølte ikke med å hjelpe jødene. Da det banket på døren deres, tok han imot åtte personer. Han gjemte dem på loftet.
Han var klar over faren ved å hjelpe jøder, men han svarte alle som frarådet ham avgjørelsen: «Jøder er mennesker, som vi».

Om morgenen 24. mars 1944 var Ulma-huset omgitt av tyske paramilitær. Først ble de skjulte jødene drept, deretter Józef og Wiktoria og til slutt, etter et øyeblikks betenkning, barna også.

 

Roman Kluz, Wiktorias nevø, forteller at faren, sammen med Józef Niemczak og Antoni Szpytma, laget kister av kofferter. I graven «leverte» den døde Wiktoria familiens syvende barn. Mennene fant det dødfødte barnet, det syvende, i graven.

 

I 1995 ble Józef og Wiktoria Ulma hedret med medaljen Rettskafne blant nasjonene, for deres rettsindige og menneskelige handlinger blant verdens nasjoner. I 2010 tildelte president Lech Kaczyński familien, postmortum, kommandørkorset av Den polske gjenfødelsesordenen, (polsk: Order Odrodzenia Polski). Ordenen har innskriften: «POLONIA RESTITUTA»,

 

Saligkåringsprosessen begynte i 1994. Da ble familien vurdert, som martyrer fra andre verdenskrig. Fra 2017, på forespørsel fra erkebiskop Adam Szal, fikk de sin egen prosess.

Den 17. september 2022 underskrev pave Frans dekretet om de ærverdige Guds tjenere. Det muliggjør deres saligkåringen.

 

Som erkebiskop Adam Szal, Metropolitan of Przemyśl, sa: "Saligkåringen av Ulma-familien er en hendelse uten sidestykke: Med saligkåringen vil hele familien heves til alternes ære –, foreldrene Józef og Wiktoria Ulma med og deres syv barn. Ekstra enestående faktum er, at nå blir det syvende og dødfødte barnet også saligkåret. Selve saligkåringen finner sted 10. september 2023 i Markowa. Det var der martyrene Józef og Wiktoria Ulma bodde og der de ble myrdet. De led martyrdøden, fordi de våget å ta åtte personer av jødisk herkomst under sitt tak i vanskelige krigstider. Tidligere hadde de hjulpet andre jøder, som ble forfulgt, fordi de hadde en annen etnisitet» - bemerket Metropolitan of Przemyśl.

 

Fr. Witold Burda, postulatoren av saligkåringsprosessen, understreket: Kjærlighet til sin nabo, er det viktigste element i Ulma-familiens liv.

«Ulma-familien tok imot evangeliet på en veldig moden måte. Spesielt kallet til kristen kjærlighet mot sin neste. I Bibelen, som ble funnet etter henrettelsen, var tittelen på lignelsen om den barmhjertige samaritanen understreket. Det viser hvor mye deres hverdag var basert på evangeliet, på forening med Gud og full lydighet til det Gud inviterer til. For Gud, er alle menneskers verdighet lagt ned i mennesket, fordi vi alle bærer hans bilde og likhet” – sa Fr. Burda.

 

 

 

Fr. Maciej Flader
teksten og bildet hentet fra https://ulmowie.pl/ - erkebispedømme Przemysl sin hjemmeside til saligkåringen
(på engelsk, se > 
https://ulmafamily.com/ )